logo-resorbent Węgiel aktywny
Napisz do nas

Piękno leży pod powierzchnią,

żyjemy z węglem.

RESORBENT, s.r.o.

Produkcja i sprzedaż materiałów węglowych w najszerszej formie, żyjemy z węglem już od 1999 roku.

Spółka RESORBENT, s.r.o. została założona w 1999 roku z siedzibą w Ostrawie – Republika Czeska. Celem firmy jest produkcja i sprzedaż materiałów węglowych w najszerszej możliwej formie - od antracytu, węgla, koksu, koksu naftowego, antracytu kalcynowanego i koksu pakowego – aż po ofertę sorbentów (węgiel aktywny). Częścią składową dostaw jest pełna obsługa produkcji i sprzedaży włącznie sortowania i opakowania zgodnie z wymaganiami klienta w magazynach w Republice Czeskiej i na Słowacji. Ponadto także oferujemy reaktywację (regenerację) aktywnego węgla dla dużej gamy klientów zwłaszcza do zastosowania oczyszczania powietrza i wody.

Spółka RESORBENT, s.r.o. eksportuje do całej Europy.

USŁUGI

Produkcja i sprzedaż materiałów węglowych. Reaktywacja i sprzedaż węgla aktywnego do filtracji w postaci gazu i postaci cieczy. Działalność doradcza w dziedzinie materiałów węglowych i ich następnego zastosowania.

WĘGIEL AKTYWNY

Skuteczna filtracja powietrza i wody. Adsorpcja niepożądanych substancji na powierzchni węgla aktywnego. Reaktywacja (regeneracja) nasyconego węgla aktywowanego. Wymiana aktywnego węgla w filtrach.

NAWĘGLACZE I KOKS

Materiały z wysoką zawartością węgla. Zastosowanie w odlewnictwie do nawęglania stali i sferoidalnego (ciągliwego) ewentualnie żeliwa szarego. Modyfikacja właściwości żeliwa w procesie produkcji.

HYDROANTRACYT

Filtracja cieczy od zanieczyszczenia mechanicznego. Znacznie wyższa efektywność filtracji, poprawa spłukiwania i osiągnięcie większej trwałości. Wykorzystywany do uzdatnia wody pitnej.

Nawęglacze

  • Wykorzystywane w odlewnictwie, modyfikowanie właściwości żeliw i stali w procesie produkcji. Zastosowanie do żeliwa sferoidalnego (ciągliwego) i szarego.
  • Materiały o wysokiej czystości z zawartością węgla aż 99 %.
  • Wykorzystanie do grubego nawęglania jako część składowa materiałów wsadowych, ale i jako delikatne nawęglanie w wtórnym przetwazaniu lub dalszej obróbce poza piecowej przetwarzaniu.
  • Czynniki nawęglające realizują wysokie wykorzystanie węgla w krótkim czasie rozpuszczania.
  • Oferujemy – DESULCO, antracyt kalcynowany, koks pakowy, grafit, kalcynowany koks naftowy…..

Eksport do całej Europy

Sprzedaż materiałów węglowych w ramach całej Europy.

mapa Węgiel aktywny


TOP