logo-resorbent Plněný profil
Napisz do nas

Drut rdzeniowy

plneny profil

Drut rdzeniowy slużący do modyfikacji żeliwa lub rafinacji stali jest stosowany jako wtryskiwanie materiału modyfikującego do stopionego żeliwa. Drut rdzeniowy to pusty drut z grubością ok. 0,3 mm pełniony konkretnym modyfikatorem do czego ma służyć (CaSi, C, Nb..) Metodę można zastosować dla wszystkich rodzajów żeliwa z grafitem sferoidalnym-LKG. Dzięki możliwości bardzo dokładnego dawkowania jesteśmy zdolni dotrzymać przez nas wybrany zakres wymaganych wartości.

Drut rdzeniowy z węglemm

Specyfikacja Standard Wybieralne
Węgiel Min. 98.5 %  
Popiół Maks. 0.5 %  
Wilgotność Maks. 0.3 %  
Siarka Maks. 0.5 %  
Średnica profilu 13 mm ± 0.5 mm 16 mm či 9 mm

Zastosowanie: dodatek węgla podczas topienia stali.

Drut rdzeniowy z krzemem wapniowym 

Specyfikacja Standard Wybieralne
Wapń Min. 30 % Min. 28% min lub min. 40%
Krzem Maks. 55 %  
Aluminium Maks. 2.0 %  
Węgiel Maks. 1.0 %  
Fosfor Maks. 0.06 %  
Siarka Maks. 0.06 %  
Średnica profilu Ø 13 mm ± 0.5 mm 16 mm lub 9 mm

Zastosowanie: odczynnik odtleniający i odsiarczający z wykorzystaniem w produkcji bardzo jakościowej  stali, z celem poprawienia topliwości stali i  lejność.

Drut rdzeniowy z wapniem i żelazem

Specyfikacja Standard Wybieralne
Wapń Min. 30 % Min. 40%
Żelazo Zbytek  
Średnica profilu 13 mm ± 0,5 mm 16 mm lub 9 mm

Zastosowanie: odtleniania i odsiarczania pieca do wykorzystania w produkcji bardzo jakościowej stali, zwłaszcza dla stali z niską zawartością krzemu, dla poprawy topliwości stali i lejność.

Drut rdzeniowy z siarką

Specyfikacja Standard Wybieralne
Siarka Min. 99,9 %  
Średnica profilu 13 mm ± 0,5 mm 16 mm lub 9 mm

Zastosowanie: do produkcji stali w regulowaną zawartością siarki i niektórych specjalnych odlewów. 

 

Eksport do całej Europy

Sprzedaż materiałów węglowych w ramach całej Europy.

mapa Plněný profil


TOP