logo-resorbent Aktivní uhlí do filtru
Napisz do nas

Węgiel aktywny

Czym jest węgiel aktywny

Węgiel aktywny to porowaty materiał węglowy charakteryzujący się  wysoką wartością powierzchni wewnętrznej. Produkcja węgla aktywnego z nieporowatego surowca  nazywana jest aktywacją. Idealnym surowcem jest materiał węglowy, który zawiera węgiel jak w formie skrystalizowanej tak w formie bezpostaciowej (amorficznej). Podczas aktywacji powstaje przy temperaturach 800 aż 900 °C wielka ilość  porów o różnych rozmiarach i to przez aktywację mediów aktywacyjnych z węglem bezpostaciowym (tj. amorficznym). Zwykłymi materiałami wsadowymi są czarny węgiel, łupin orzechów kokosowych lub masa drzewna. W zależności od surowca i warunkach technologicznych procesu aktywacji powstają różne struktury porów i mechaniczne właściwości węgla aktywnego, które są dla różnego zastosowania. Zastosowanie węgla aktywnego jest bardzo szerokie i znajduje zastosowanie  w szeregu dziedzin i to przede wszystkim dzięki jego wyjątkowej zdolności wiązania mnóstwa substancji na swoją powierzchnię i tak ich usuwać jak fazy płynnej tak fazy gazowej.

Adsorpcja

Określenie "adsorpcja" to fachowe określenie dla zatrzymania substancji na powierzchni substancji stałych - sorbentu. To zatrzymanie jest spowodowane przede wszystkim współdziałaniem pomiędzy molekułami adsorbowanymi substancja z powierzchnią węgla aktywnego za pomocą siły van der Waalsa. Ze względu na ogromną powierzchnię wewnętrzną węgla aktywnego osiągana jest doskonała adsorpcja niepożądanych substancji w postaci gazowej lub ciekłej.

Podstawowe rodzaje węgla aktywnego

aktivni uhli
praskove aktivni uhli
peletizovane uhli
impregnovane aktivni uhli
granulovane aktivni uhli

Eksport do całej Europy

Sprzedaż materiałów węglowych w ramach całej Europy.

mapa Aktivní uhlí do filtru


TOP