logo-resorbent Peletizované aktivní uhlí
Napisz do nas

Węgiel aktywny w postaci granulek

peletizovane uhli

Granulki są produkowane w średnicach 1 – 4 mm, gdzie wybierany jest kształt ze względu na zastosowanie, czas przetrzymywania i spadek ciśnienia po przejściu przez filtr. Do najczęstszych zastosowań należy czyszczenie fazy gazowej np. zatrzymanie  ewentualnie rekuperacja rozpuszczalników, usuwanie odparowanych roztworów odtłuszczających (węglowodory chlorowane), detekcja dymu i zapachów w powietrzu, venting, detekcja i koncentracja substancji organicznych przed spalaniem katalitycznym, usuwanie niepożądanych domieszek z gazu lub spalin  (siloksany, sulfan, dioksyny, furany) itd.

Węgiel aktywny w postaci granulek został umieszczony w filtrach stacjonarnych, nabojach adsorpcyjnych, filtrach powietrza itp. ze zmuszonym przejściem mediów. Instalacja wentylacyjna jest zaprojektowana optymalnie  uwzględniając potrzebną wysysaną ilość, spadek ciśnienia, czas retencji, oczekiwane nasycanie sorbentu przez chwytane substancje i tak częstością wymiany ewent. reaktywacją lub desorpcją. Czas kontaktu czyszczonej fazy z sorbentem to najczęściej ok. 1 sekundy. Nasycony węgiel aktywny w postaci granulek można reaktywować i następnie powtórnie zastosować jako nowy węgiel aktywny, przy czym straty, które powstają podczas reaktywacji są dopełniane przez nowy węgiel aktywny. Reaktywacja przynosi operatorowi oszczędności kosztów operacyjnych.

Napisz do nas i my zaproponujemy Ci rozwiązanie.

Przedstawiamy tylko podstawowe produkty naszego portfolio:

Resorbent – MAC6 D40

Opis Węgiel aktywny w postaci granulek wyprodukowanych z węgla kamiennego za pomocą aktywacji pary wodnej w wysokiej temperaturze
Parametr Wartość [%]
Średnica granulek 4 mm
Specyficzna powierzchnia (BET N2) Min. 1 000 m2/g
Liczba jodowa (ASTM D4607) Min. 1 000 mg/g
Gęstość nasypowa (ASTM D2854) 450-500 kg/m3
Adsorpcja tetrachlormetanu (ASTM D3467) Min. 60 %
Popiół (ASTM D2866) Maks. 12 %
Wilgotność (ASTM D2867) Maks. 3 %
Wytrzymałość (ASTM D3802) Min. 95 %
Opakowanie BigBag po 500 kg; worki po 20 kg

Resorbent – MAC8 D40 

Opis Węgiel aktywny w postaci granulek wyprodukowanych z węgla kamiennego za pomocą aktywacji pary wodnej w wysokiej temperaturze
Parametr Wartość [%]
Średnica granulek 4 mm
Specyficzna powierzchnia (BET N2) Min. 1 100 m2/g
Liczba jodowa (ASTM D4607) Min. 1 100 mg/g
Gęstość nasypowa (ASTM D2854) 420-480 kg/m3
Adsorpcja tetrachlormetanu (ASTM D3467) Min. 80 %
Popiół (ASTM D2866) Maks. 12 %
Wilgotność (ASTM D2867) Maks. 3 %
Wytrzymałość (ASTM D3802) Min. 95 %
Opakowanie BigBag po 500 kg; worki po 20 kg

Eksport do całej Europy

Sprzedaż materiałów węglowych w ramach całej Europy.

mapa Peletizované aktivní uhlí


TOP