logo-resorbent Nauhličovadla a Koks
Napisz do nas

Karburyzatory i koks

Koks

Koks to stały materiał zawierający węgiel, który powstaje za pomocą koksowania materiałów wsadowych najczęściej węgla koksowego. Koks charakteryzuje się wysoką wartością opałową i wyższą czystością. Jest stosowany jako paliwo lub środek redukujący w zastosowaniach metalurgicznych. Produkcja polega na ogrzewaniu materiału wsadowego do temperatury przekraczającej 1000 °C bez dostępu powietrza, ten proces usuwa niepożądane związki lotne i tak dochodzi do poprawy jakości materiału.

Nawęglacze

To materiály o dużej zawartości węgla i o wysokiej czystości stosowane w procesie wytwarzania żeliw i stali. Nawęglacze są we współczesnej metalurgii integralną częścią procesu produkcji stali i żeliwa. Naweglacze są stosowane do grubego nawęglania jako część składowa materiału wsadowego, ale również jako możliwość  wtórnego procesu odsiarczania i delikatnego naweglania w dalszej obróbce stali. Idealny typ naweglacza zależy na typie produkowanego metalu, który określa wymagane parametry jak zawartość węgla, popiołu, siarki, azotu, substancji lotnych. W naszym szerokim asortymencie oferowanych produktów można znaleźć odpowiedni naweglacz, który spełni Państwa wymagania.

Nawęglania

To proces rozpuszczania węgla z środka nawęglania w kąpieli metalowej, gdzie dochodzi do zwiększenia zawartosci węgla w metalu do wymaganej wartości. Nawęglanie jest wykonywane za pomocą dodawania naweglacza do materiału wsadowego lub stopniowym dodawaniem do już wtopionej kąpieli metalowej. Ważnym obserwowanym parametrem jest szybkość rozpuszczania i wykorzystania węgla zawartego w nawęglaczach. Szybkość rozpuszczania zależy od temperatury kąpieli metalowej i od zawartości popiołu w zastosowanym materiale.

koks
uhli
antracit
grafit
plneny profil
karbid kremiku
smolny koks

Eksport do całej Europy

Sprzedaż materiałów węglowych w ramach całej Europy.

mapa Nauhličovadla a Koks


TOP