logo-resorbent Kalcinovaný petrolejový koks
Napisz do nas

Kalcynowany koks naftowy

kalcinovany petrolejovy koks

Koks naftowy to substancja stała aż kruchliwa z wysoką zawartością węgla, produkowana przy wysokich temperaturach z ciężkich frakcji lotnych. Surowy koks wprost z jednostki koksowniczej jest często oznaczany jako koks zielony. W tym kontekście "zielony" znaczy nieprzetworzony. Dalszą obróbką koksu zielonego za pomocą kalcynacji w piecu rotacyjnym z koksu zostaną usunięte resztkowe węglowodory lotne. Kalcynowany koks naftowy można dalej obrabiać w piecu anodowym w celu produkcji koksu anodowego o wymaganym kształcie i  właściwościach fizycznych.
Kalcynowany koks naftowy (CPC) to produkt z kalcynacji koksu naftowego. Ten koks to produkt z jednostki koksowniczej rafinerii ropy naftowej. Kalcynowany koks ropny jest stosowany do produkcji anod do produkcji aluminium, stali i tytanu w przemyśle hutniczym.

Kalcynowany koks naftowy jest stosowany zwłaszcza podczas produkcji elektrod grafitowych, węglowodorowych  pastovych produktów używanych w wielu zastosowaniach włącznie elektrod i anod i także w odlewniach i stalowniach jako nawęglacz.
Zawartość węgła stałego w formie kalcynowanego koksu naftowego porusza się w przybliżeniu od 97 do 99,5 %.

Resorbent oferuje szeroką gamę jakościową produktów, proszę do nas napisać i my zaoferujemy Państwu produkt dokładnie według naszych kryteriów.

Podajemy tylko podstawowe produkty naszego portfolio:

Resorbent - Calcinat N

Parametr Wartość [%]
Węgiel Cfix Min.  98,00 Ø  98,50
Popiół Ad Maks.   0,50 Ø    0,43
Substancje lotne Vdaf Maks.   0,50 Ø    0,42
Siarka Sd Maks.   0,50 Ø    0,44
Woda Wtr Maks.   0,40 Ø    0,30
Uziarnienie 0,5-4 ; 4-10 [mm]
Opakowanie Worki po 20; 25 kg ; Big Bag po 1t; przechowywane luzem

Resorbent – CPC peletky B 

Parametr Wartość [%]
Rozmiar Wałki 4x8 mm
Węgiel Cfix Min.  98,00 Ø  98,60
Popiół Ad Maks.   1,00 Ø    0,50
Substancje lotne Vdaf Maks.   1,10 Ø    0,90
Siarka Sd Maks.   0,90 Ø    0,80
Wodór Hd Maks.   0,40 Ø    0,30
Woda Wtr Maks.   0,20 Ø    0,18
Uziarnienie 0,0-0,2 ;  > 90 % pod 0,009 [mm]
Opakowanie Worki po 20; 25 kg ; Big Bag po 1t

Resorbent – CPC Fine 

Parametr Wartość [%]
Węgiel Cfix Min.  98,50 Ø  98,90
Popiół Ad Maks.   4,70 Ø    3,80
Substancje lotne Vdaf Maks.   0,80 Ø    0,60
Siarka Sd Maks.   0,80 Ø    0,65
Wodór Hd Maks.   0,60 Ø    0,45
Woda Wtr Maks.   0,50 Ø    0,40
Uziarnienie 0,0-0,2 ;  > 90 % pod 0,009 [mm]
Opakowanie Worki po 20; 25 kg ; Big Bag po 1t
 

Eksport do całej Europy

Sprzedaż materiałów węglowych w ramach całej Europy.

mapa Kalcinovaný petrolejový koks


TOP